Συμβουλευτική Ζεύγους

«…κάθε ζευγάρι αποτελείται από τρία μέρη: δύο άτομα (εσύ και εγώ) και τη σχέση τους (εμείς). Το θετικό ζευγάρι αφήνει αρκετό χώρο για να υπάρξει καθένα απ’αυτά τα μέρη. Κάθε μέρος έχει την ίδια αξία με τα άλλα. Τα άτομα στο θετικό ζευγάρωμα ξέρουν πως όταν ένα από τα μέρη δεν αναγνωρίζεται, καταπιέζεται ή παραγκωνίζεται, η θετική φύση στη σχέση εξαφανίζεται»
V. Satir

Τι είναι Συμβουλευτική Ζεύγους;

Η Συμβουλευτική Zεύγους ή Γάμου είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας που βοηθά τα ζευγάρια όλων των τύπων να ανακαλύψουν τα δυσλειτουργικά μοτίβα συμπεριφοράς που παρεμποδίζουν την ομαλή επικοινωνία μεταξύ τους με στόχο να βελτιώσουν και να εξελίξουν την μεταξύ τους σχέση.

Συνήθως η ανάγκη για Συμβουλετική υποστήριξη εκδηλώνεται όταν η σχέση του ζευγαριού περνάει από «κρίση»* δηλ. βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο πχ γάμος, γέννηση ενός παιδιού κ.α. Τότε η σχέση διαταράσσεται και οι δυο σύντροφοι καλούνται :

  • να διανύσουν μια περίοδο πίεσης και αναπροσαρμογής
  • να επαναπροσδιορίσουν την σχέση
  • να υιοθετήσουν νέους ρόλους που προκύπτουν από την αλλαγή
  • να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που φέρνει η νέα κατάσταση με αλληλοσεβασμό και κατανόηση

Πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους, υπάρχουν σύγχρονες προσεγγίσεις, που επιταχύνουν την διαδικασία επίτευξης μιας υγιούς και ευτυχισμένης συμβίωσης όπως το Ψυχογενετικό Σύστημα, που εμβαθύνει και διερευνά τις διαγενεακές αιτίες της συζυγικής σύγκρουσης.

*« Κρίση είναι μια αλλαγή που προσπαθεί να συμβεί.» B. Tracy

«...δεν θυσιάζεται ο ένας στον άλλο, αλλά στην ενότητα μέσα στη σχέση. Αυτό είναι μια καθαρά μυθολογική εικόνα που φανερώνει τη θυσία της ορατής οντότητας σ’ ένα υπερβατό καλό»
J. Campbell

Ποιός ο ρόλος του θεραπευτή στη Συμβουλευτική Ζεύγους;

Η μετάβαση των δύο συντρόφων από μια κατάσταση «συγχώνευσης» σε εκείνη της «ώριμης αλληλεξάρτησης» είναι μια διαδικασία ωρίμανσης όπου το «εγώ» εγκαταλείπεται για να αντικατασταθεί από το «εμείς».

Σ’ αυτό ακριβώς το στάδιο της μετάβασης (από το «εγώ» στο «εμείς») καλείται ο θεραπευτής να διευκολύνει την επικοινωνία – η οποία συνήθως έχει φτάσει σε τέλμα – προσφέροντας μια νέα οπτική γωνία.

Σημαντικό είναι ο θεραπευτής ζεύγους να επισημάνει στους ενδιαφερόμενους ότι στόχος της θεραπείας ζεύγους δεν είναι πάντα η διατήρηση της σχέσης ή του γάμου, αλλά να καταστήσει σαφές το πραγματικό πρόβλημα και να διευκολύνει στην επίλυση του. «Αντικείμενο της ψυχοθεραπείας ζεύγους είναι η εκτενέστερη δυνατή διερεύνηση των σχεσιακών δυναμικών, με στόχο τη διεύρυνση του χάρτη της πραγματικότητας που έχει συγκροτήσει κάθε σύντροφος, ώστε οι δυο τους να βρουν διεξόδους λειτουργικότερης συμβίωσης στο εξής ή και να αποφασίσουν την αποδέσμευση από τη σχέση» Β. Τομαράς.

Σήμερα Θέλω...

-Να ξεκινήσω
On Line Συμβουλευτική

-Να ενημερωθώ
α) για τα σεμινάρια,
β) για τις ομάδες του Theratree

-Να διαβάσω
α) εργασίες και
β) άρθρα που έχουν γραφτεί
από την ομάδα του Theratree

-Να διαβάσω προτεινόμενα
α) άρθρα, β) βιβλία

-Να δηλώσω
ενδιαφέρον συνεργασίας