Τι είναι Ψυχοθεραπεία;

«Ψυχοθεραπεία είναι η αρχή του δρόμου για προσωπική ολοκλήρωση με την έννοια της πληρότητας και όχι της τελειότητας»
C. Jung
Ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία, μέσω της οποίας θεραπευτής και θεραπευόμενος/οι, συνεργάζονται, στο πλαίσιο προκαθορισμένων σε χώρο, χρόνο και διάρκεια συναντήσεων, με στόχο την επίτευξη του αιτήματος του θεραπευόμενου. Η σχέση διέπεται από ένα κώδικα δεοντολογίας που διασφαλίζει και τα δύο μέρη, αλλά κυρίως τον θεραπευόμενο. Αυτή είναι η διαδικαστική όψη της Ψυχοθεραπείας.

Η ουσιαστική της όψη, η αληθινή καρδιά της ψυχοθεραπείας όπως πολύ τρυφερά περιγράφει ο Γιάλομ, είναι μια στοργική, βαθιά ανθρώπινη συνάντηση μεταξύ δύο προσώπων.

«Το παράδοξο με το ζητούμενο της θεραπευτικής αλλαγής, είναι ότι όταν τελικά ο θεραπευόμενος αποδεχθεί τον εαυτό του όπως ακριβώς είναι, τότε θα μπορέσει ν’ αλλάξει»
C. Rogers

Ποιος είναι ο στόχος της Ψυχοθεραπείας ;

Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η αλλαγή στο τρόπο που το άτομο αισθάνεται, σκέπτεται, συμπεριφέρεται και αλληλεπιδρά ώστε αρχικά, να συμφιλιωθεί με τον εαυτό του όπως είναι. Αυτή η αποδοχή είναι ένα πρώτο βήμα προς την Ολοκλήρωση και την ανάδυση του Αυθεντικού του Εαυτού.

Τι μας ωθεί στην αλλαγή ;

«Μάθε τι είσαι και γίνε αυτό» Πίνδαρος

Η κινητήριος δύναμη που ωθεί τον άνθρωπο στην αλλαγή είναι η θέληση να γνωρίσει τον εαυτό του όσο και τους άλλους, καθώς και η θέληση για δράση, η μεθόδευση δηλαδή της εφαρμογής των παραπάνω.

Διάβασε περισσότερα για τη θεωρία μου για το πως μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος [εδώ].

Γιατί να ξεκινήσω Ψυχοθεραπεία ;

«Η πορεία προς την εξατομίκευση…γεννιέται κατά κανόνα από ένα τραύμα που δέχθηκε η προσωπικότητα, κι από τον πόνο που το συνοδεύει. Αυτό το αρχικό σοκ είναι ένα είδος καλέσματος, μ΄ όλο που πολλές φορές δεν αναγνωρίζεται σαν τέτοιο»
C. Jung
Οι κύριοι λόγοι που επιλέγει να ξεκινήσει κάποιος ψυχοθεραπεία απορρέουν από την επιθυμία/ανάγκη

1) να διαχειριστεί αποτελεσματικά περιόδους κρίσεων και σημαντικών αλλαγών στη ζωή του (πχ διαζύγιο, πένθος, απώλεια εργασίας, ασθένεια κα)

2) να αλλάξει τα δυσλειτουργικά μοτίβα (σκέψης, συμπεριφοράς και συναισθημάτων) που παρεμποδίζουν την συναισθηματική του ωρίμανση και την επίτευξη των στόχων του.

3) ν’ ανακουφιστεί από κατακλυσμικά αρνητικά συναισθήματα και συμπτώματα ( πχ φοβίες, πανικούς ) που του αφαιρούν το δικαίωμα στο «ευ ζην».

4) να ικανοποιήσει την βασική ενόρμηση για ανάπτυξη και υγεία (OKness), με την οποία γεννιέται κάθε άνθρωπος.

5) να διευρευνήσει όλες τις πλευρές της ύπαρξης του και ν’ αντιληφθεί την σύνδεση μεταξύ τους.

6) να εξελίξει την αυθεντικότητα και τον βαθμό επίγνωσης του, ώστε να δημιουργεί πιο ουσιαστικές και αρμονικές σχέσεις

7) να επανασυνδεθεί με τον Αληθινό Εαυτό του ώστε να επιδιώξει την αυτοπραγμάτωση του και να εκπληρώσει το πλήρες δυναμικό και τα ταλέντα του.

Κάθε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση ανταποκρίνεται υποστηρικτικά σε διαφορετικά στάδια της ψυχολογικής ωρίμανσης. Ο Θεραπευτής καλείται να διακρίνει σε ποιά φάση είναι ο Θεραπευόμενος τη δεδομένη στιγμή ώστε να διευκολύνει την ψυχική διεργασία.

Όποιο κι αν είναι το έναυσμα κάποιου να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, το αποτέλεσμα είναι πως θα κάνει μια επανεκτίμηση νοήματος ζωής και προσωπικών ικανοτήτων.

«…η σοδειά της ψυχοθεραπείας δεν είναι η ίαση αλλά η αλλαγή ή η ωρίμανση» I. Yalom

Σήμερα Θέλω...

-Να ξεκινήσω
On Line Συμβουλευτική

-Να ενημερωθώ
α) για τα σεμινάρια,
β) για τις ομάδες του Theratree

-Να διαβάσω
α) εργασίες και
β) άρθρα που έχουν γραφτεί
από την ομάδα του Theratree

-Να διαβάσω προτεινόμενα
α) άρθρα, β) βιβλία

-Να δηλώσω
ενδιαφέρον συνεργασίας