Ομάδα με Θέμα : Μην αναβάλλεις την χαρά


Μην αναβάλλεις την χαρά! Πως να φέρουμε την ευτυχία στη καθημερινή μας ζωή.

 Ηράκλειτος - Διογένης, ο Κυνικός -  Επίκουρος. Τρεις φιλόσοφοι μας διδάσκουν πως να φέρουμε την ευτυχία στη καθημερινή μας ζωή.

«Ματαιόδοξος είναι ο λόγος ενός φιλοσόφου ο οποίος δεν θεραπεύει τα βάσανα του ανθρώπου. Όπως δεν υπάρχει όφελος στην ιατρική, αν δεν εξαλείφει τις ασθένειες του σώματος, έτσι δεν υπάρχει όφελος στη φιλοσοφία αν δεν εξαλείφει τα βάσανα του μυαλού.»

Επίκουρος ( 341-270 π.Χ. )

Περισσότερα...

Ομάδα με Θέμα: Επιτρέποντας στον Σωκράτη να μας θεραπεύσει

Επιτρέποντας στον Σωκράτη να μας θεραπεύσει

Μια συνάντηση με τον Αληθινό μας Εαυτό, μέσα από τη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη

Ο Κικέρων είχε πει για τον Σωκράτη ότι «κατέβασε την φιλοσοφία από τα ουράνια και την έφερε στη ζωή των ανθρώπων». Ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος, μέσα από τα 5 στάδια αναζήτησης της αλήθειας (διπλή άγνοια, απλή άγνοια, έφεση, ζήτηση, εύρεση), μας καλεί σε μια συνάντηση υψίστης σημασίας. Μια συνάντηση με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ίσως η μόνη που δεν μπορούμε να αναβάλλουμε αν επιθυμούμε να βαδίσουμε το συναρπαστικό μονοπάτι της αυτογνωσίας.

Περισσότερα...

Ομάδα Αυτογνωσίας - Όνειρα, ο Εσωτερικός μας Καθοδηγητής

Ομάδα Αυτογνωσίας με θέμα:

Όνειρα, ο Εσωτερικός μας Καθοδηγητής

Πώς τα όνειρα μας πληροφορούν και γίνονται δυνατοί σύμμαχοι στη πορεία μας προς την ολοκλήρωση.

Το σπίτι με τα πολλά επίπεδα και τα διαφορετικά δωμάτια συμβολίζει σύμφωνα με τον Γιούνγκ την τεράστια δυνατότητα δημιουργικής και πνευματικής ανάπτυξης που διαθέτουμε όλοι μας. Πολλοί όμως αυτοπεριοριζόμαστε στο υπόγειο.

Περισσότερα...

Σήμερα Θέλω...

-Να ξεκινήσω
On Line Συμβουλευτική

-Να ενημερωθώ
α) για τα σεμινάρια,
β) για τις ομάδες του Theratree

-Να διαβάσω
α) εργασίες και
β) άρθρα που έχουν γραφτεί
από την ομάδα του Theratree

-Να διαβάσω προτεινόμενα
α) άρθρα, β) βιβλία

-Να δηλώσω
ενδιαφέρον συνεργασίας