Σεμινάρια & Εκδηλώσεις

  • 04/03/2019

Σεμινάρια & Εκδηλώσεις

Σεμινάρια & Εκδηλώσεις

Τα σεμινάρια και οι ομάδες ψυχοθεραπείας υποστηρίζουν το όραμα του Theratree, που είναι η Αφύπνιση των Αισθήσεων της Ψυχής. Έχουν βιωματικό χαρακτήρα με συγκεκριμένη θεματική και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εκπληρώσουμε το πλήρες δυναμικό μας και να ευθυγραμμιστούμε με τον προσωπικό μας μύθο.

Ποια η διαφορά μεταξύ Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας;

Η βασική διαφορά της Συμβουλευτικής σε σχέση με την Ψυχοθεραπεία είναι ότι η πρώτη απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αντιμετωπίσουν θέματα που τους πιέζουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενώ η δεύτερη σε ανθρώπους που επιθυμούν μια εκ νέου θεώρηση της ζωή τους, σε βάθος χρόνου.

C. Jung

«Ψυχοθεραπεία είναι η αρχή του δρόμου για προσωπική ολοκλήρωση με την έννοια της πληρότητας και όχι της τελειότητας»

Ατομική Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία

Η Ατομική  Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία, η θεραπεία πρόσωπο με πρόσωπο (Συμβούλου και Συμβουλευόμενου), είναι η πιο δημοφιλής μορφή θεραπείας.

Διαρκεί από λίγες συνεδρίες (βραχυπρόθεσμη) έως και μερικά χρόνια (μακροπρόθεσμη)  και πάντα εξαρτάται από το βασικό αίτημα. Συνήθως οι συνεδρίες είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν 50 με 60 λεπτά

Ομαδική Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική θεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας κατά την οποία ένας μικρός αριθμός ανθρώπων (6-12 άτομα) συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό την καθοδήγηση ενός ή δυο θεραπευτών, οι οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στο να προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο/περιβάλλον ώστε τα μέλη της ομάδας με σεβασμό και αλληλοαποδοχή να βοηθήσουν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλον.

Online Συμβουλευτική

Η online συμβουλευτική ή θεραπεία αναφέρεται στις σύγχρονες ψυχολογικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), προγραμμάτων chat και live chat (όπως το skype, msn).

Είναι μια διαδικασία ανάμεσα στον σύμβουλο και το θεραπευόμενο, που διέπεται από το απόρρητο, κατά την οποία ο σύμβουλος προσφέρει τις υπηρεσίες του που είναι βασισμένες στην επιστημονική και εξειδικευμένη του εκπαίδευση.

Συμβουλευτική Ζεύγους

Η Συμβουλευτική Zεύγους ή Γάμου είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας που βοηθά τα ζευγάρια όλων των τύπων να ανακαλύψουν τα δυσλειτουργικά μοτίβα συμπεριφοράς που παρεμποδίζουν την ομαλή επικοινωνία μεταξύ τους με στόχο να βελτιώσουν και να εξελίξουν την μεταξύ τους σχέση.

Συνήθως η ανάγκη για Συμβουλετική υποστήριξη εκδηλώνεται όταν η σχέση του ζευγαριού περνάει από «κρίση»* δηλ. βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο