Τι είναι Συμβουλευτική;

«Μπορεί να μην επιλέγω τις καταστάσεις τις οποίες ζω, επιλέγω όμως ποια στάση θα κρατήσω»
V. Frankl
Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του/των ατόμων που απευθύνονται σε αυτόν, με στόχο την ψυχολογική τους ενδυνάμωση ώστε ν’ ανακαλύψουν τα ισχυρά σημεία τους και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ζωής με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο.

Αν και το ρήμα «Συμβουλεύομαι» σημαίνει ζητώ από κάποιον να μου δώσει μια συμβουλή, δηλ. να μου πει τι χρειάζεται να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα που με απασχολεί, η Συμβουλευτική δεν κάνει αυτό.

Η Συμβουλευτική διευκολύνει το άτομο να κατανοήσει τι του συμβαίνει και το ενθαρρύνει να βρει το ίδιο διέξοδο στις προσωπικές του δυσκολίες.  Έτσι ανακτά τις δυνάμεις του και την εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Ποια η διαφορά μεταξύ Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας;

Η βασική διαφορά της Συμβουλευτικής σε σχέση με την Ψυχοθεραπεία είναι ότι η πρώτη απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αντιμετωπίσουν θέματα που τους πιέζουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενώ η δεύτερη σε ανθρώπους που επιθυμούν μια εκ νέου θεώρηση της ζωή τους, σε βάθος χρόνου.

Σήμερα Θέλω...

-Να ξεκινήσω
On Line Συμβουλευτική

-Να ενημερωθώ
α) για τα σεμινάρια,
β) για τις ομάδες του Theratree

-Να διαβάσω
α) εργασίες και
β) άρθρα που έχουν γραφτεί
από την ομάδα του Theratree

-Να διαβάσω προτεινόμενα
α) άρθρα, β) βιβλία

-Να δηλώσω
ενδιαφέρον συνεργασίας