Πώς θα επιλέξω ψυχοθεραπευτή ;

«Όσο σημαντική κι αν είναι από μόνη της η μέθοδος «θεραπεία» συγκρινόμενη με τη σχέση… αποκτά δευτερεύουσα σημασία»
C. Jung
Η επιλογή του κατάλληλου ψυχοθεραπευτή, είναι συνδυασμός δύο βασικών προϋποθέσεων.

α) Η επιστημονική του κατάρτιση. Η εκπαίδευση του δηλ. σ’ ένα τουλάχιστον αξιόπιστο κι αναγνωρισμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.
β) Η σχέση μαζί του. Η καλή επικοινωνία και η αίσθηση εμπιστοσύνης είναι βασικά κριτήρια. Μπορεί ένας θεραπευτής να έχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, αλλά να υπάρχει δυσκολία στο να σχετιστείς μαζί του.

Σημαντικό κριτήριο λοιπόν για την επιλογή, είναι να νιώθεις αρκετή ασφάλεια και άνεση ώστε να χτίσεις μια σχέση που θα μεταμορφώσει την ζωή σου προς την κατεύθυνση που βαθιά επιθυμείς.

Σήμερα Θέλω...

-Να ξεκινήσω
On Line Συμβουλευτική

-Να ενημερωθώ
α) για τα σεμινάρια,
β) για τις ομάδες του Theratree

-Να διαβάσω
α) εργασίες και
β) άρθρα που έχουν γραφτεί
από την ομάδα του Theratree

-Να διαβάσω προτεινόμενα
α) άρθρα, β) βιβλία

-Να δηλώσω
ενδιαφέρον συνεργασίας