Σήμερα Θέλω...

Να ενημερωθώ για τα σεμινάρια του Theratree

Πατήστε [εδώ] για να ενημερωθείτε και για τις ομάδες.

Πατήστε [εδώ] για να ενημερωθείτε και για τις Μαρτυρίες Συμμετεχόντων.

 

Σήμερα Θέλω...

-Να ξεκινήσω
On Line Συμβουλευτική

-Να ενημερωθώ
α) για τα σεμινάρια,
β) για τις ομάδες του Theratree

-Να διαβάσω
α) εργασίες και
β) άρθρα που έχουν γραφτεί
από την ομάδα του Theratree

-Να διαβάσω προτεινόμενα
α) άρθρα, β) βιβλία

-Να δηλώσω
ενδιαφέρον συνεργασίας